Kancelaria Radców Prawnych

Prawo handlowe

Prawo kontraktów handlowych

Zakres usÅ‚ug Kancelarii obejmuje w szczególnoÅ›ci:

 • wsparcie przy sporzÄ…dzaniu projektów kontraktów handlowych i innych umów z zakresu obrotu gospodarczego, ich zmian lub  rozwiÄ…zania,
 • opiniowanie projektów umów przedstawionych przez potencjalnego kontrahenta,
 • pomoc przy negocjowaniu zapisów umownych,
 • reprezentacjÄ™ w sporach (przedprocesowych i sÄ…dowych) z nierzetelnymi kontrahentami


Windykacja wierzytelności

Zakres usÅ‚ug Kancelarii obejmuje w szczególnoÅ›ci:

 • podejmowanie dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do wyegzekwowania dÅ‚ugów na etapie przedsÄ…dowym,
 • sporzÄ…dzanie pozwów o zapÅ‚atÄ™ oraz reprezentacjÄ™ wpostÄ™powaniach sÄ…dowych o zapÅ‚atÄ™ należnoÅ›ci,
 • reprezentacjÄ™ w postÄ™powaniach egzekucyjnych,

 

Prawo spóÅ‚ek

Zakres usÅ‚ug Kancelarii obejmuje w szczególnoÅ›ci:

 • pomoc i doradztwo przy zakÅ‚adaniu, likwidacji, przeksztaÅ‚caniu, Å‚Ä…czeniu i dzieleniu spóÅ‚ek prawa handlowego oraz spóÅ‚ek cywilnych;
 • sporzÄ…dzanie i opiniowanie projektów uchwaÅ‚ wspólników i organów spóÅ‚ek;
 • sporzÄ…dzanie i opiniowanie regulaminów organów spóÅ‚ek;
 • reprezentacja w postÄ™powaniach dotyczÄ…cych dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym;