Kancelaria Radców Prawnych

Prawo nieruchomości i budowlane

Pomoc przy sprawach dot. nieruchomoÅ›ci obejmuje wszelkie problemy prawne zwiÄ…zane z nieruchomoÅ›ciami, zarówno gruntowymi, budynkowymi jak i lokalowymi.

W szczególnoÅ›ci Å›wiadczymy usÅ‚ugi w nastÄ™pujÄ…cych obszarach:

 • Obrót nieruchomoÅ›ciami (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy itp., analiza stanu prawnego nieruchomoÅ›ci)

 • Dziedziczenie nieruchomoÅ›ci (kwestie podatkowe, zniesienie wspóÅ‚wÅ‚asnoÅ›ci odziedziczonej wspólnie nieruchomoÅ›ci)

 • PodziaÅ‚ nieruchomoÅ›ci

 • Zasiedzenia

 • SÅ‚użebnoÅ›ci

 • Odszkodowania (wywÅ‚aszczenia, zmiany przeznaczenia nieruchomoÅ›ci w planie zagospodarowania przestrzennego)

 • Prawo lokalowe

 • Grunty rolne

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


  Pomoc prawna w sprawach dotyczÄ…cych prawa budowlanego obejmuje przede wszystkim:

 • doradztwo i sporzÄ…dzenie niezbÄ™dnych umów i pism zwiÄ…zanych z procesem inwestycyjnym, (umowy o roboty budowlane, umowy o sporzÄ…dzenie projektu budowlanego itp.),
 • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego i sÄ…dami administracyjnymi,
 • doradztwo prawne w sprawach zwiÄ…zanych z prawem budowlanym.