Kancelaria Radców Prawnych

Prawo nieruchomości i budowlane

Pomoc przy sprawach dot. nieruchomości obejmuje wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami, zarówno gruntowymi, budynkowymi jak i lokalowymi.

W szczególności świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • Obrót nieruchomościami (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy itp., analiza stanu prawnego nieruchomości)

 • Dziedziczenie nieruchomości (kwestie podatkowe, zniesienie współwłasności odziedziczonej wspólnie nieruchomości)

 • Podział nieruchomości

 • Zasiedzenia

 • Służebności

 • Odszkodowania (wywłaszczenia, zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego)

 • Prawo lokalowe

 • Grunty rolne

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


  Pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa budowlanego obejmuje przede wszystkim:

 • doradztwo i sporządzenie niezbędnych umów i pism związanych z procesem inwestycyjnym, (umowy o roboty budowlane, umowy o sporządzenie projektu budowlanego itp.),
 • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego i sądami administracyjnymi,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem budowlanym.