Kancelaria Radców Prawnych

Windykacja należności

Windykacja należności obejmuje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych na drodze polubownej, sądowej oraz w ramach postępowania egzekucyjnego i upadłościowego

Pomagamy naszym Klientom w odzyskiwaniu bądź uzyskiwaniu takich należności jak:

  • wynagrodzenie za wykonane usługi bądź dostarczony towar,
  • odszkodowania mające na celu pokryć szkody związane z niewywiązaniem się z umowy,
  • kary umowne,
  • zaległe czynsze najmu, dzierżawy itp.,
  • zachowki

Świadczymy również pomoc osobom i firmom, wobec których dochodzone są należności pieniężne.